– Du som verneombud har stor makt

– Det viktig at dere som verneombud er kjent med at dere har stor makt – og kan ta en sentral rolle i enhver virksomhet. Dere er vokterne, sa Unios sekretariatssjef Jon Olav Bjergene i sin åpningstale på Unios verneombudskonferanse i dag.

Det er Unios 9. verneombudskonferanse. Den arrangeres hvert år og samler verneombud og hovedverneombud som er medlem i et av Unios forbund.

Aspekter med vernetjenesten og rollen som verneombud er tema på konferansen hvert år. Bjergene la vekt på ansvaret og makten verneombudene har, og at det ikke alltid er like enkelt.

Siri Kristiansen er tradisjonen tro konferansier.

– Du som verneombud må av og til sette foten ned – med den personlige belastningen dette fører med seg, og dette kan være utfordrende. Det er viktig at du da kjenner deg trygg på det regelverket som gjelder, og at du også får støtte i fellesskapet rundt deg, blant de tillitsvalgte, i ledelsen og blant kollegaene, sa han.

Bjergene understreket at verneombudene har en annen rolle enn tillitsvalgte.

– Dere blir riktignok ofte utpekt av en eller flere av organisasjonene i virksomheten, men skal representere og ivareta ikke bare en eller flere fagforeningers medlemmer, men alle ansatte i virksomheten, også lederne.

Unio mener at et nært og sterkt samarbeid mellom ledelsen, verneombudene og fagforeningene er avgjørende i enhver virksomhet.

– Dette kan tidvis være utfordrende å få til å fungere, både når det gjelder hvem som har ansvaret for oppgavene og når skal ting tas tak i, sa Jon Olav Bjergene.

Konferansen strømmes her   Her finner du også program for konferansen