Ny seniorrådgiver i Unio

Andrea Mandt (34) er ansatt som seniorrådgiver i Unio. Hun kommer fra vervet som sekretær i Oslo politiforening.

Siden 2014 har Mandt jobbet med tariff og arbeidsvilkår som tillitsvalgt på heltid i Oslo politiforening, det største lokallaget i Politiets Fellesforbund. Nå ser hun fram til nye utfordringer i Unio.

– Jeg har fått en unik mulighet til å jobbe bredere og mer overordnet med tariff enn det jeg gjør i dag. Jeg gleder meg til å finne løsninger, sammen med kunnskapsrike medlemsforbund, som sørger for at våre medlemmers bidrag til verdiskapingen i samfunnet synliggjøres og verdsettes, sier Andrea Mandt.

Statsviteren fra Oslo brenner for fellesskapet og den norske modellen.

– Staten står foran en rekke veivalg i årene som kommer og jeg tror pandemien også vil være en “gamechanger” i arbeidslivet. Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning, og som seniorrådgiver her kan jeg virkelig være med å sette retning. Jeg brenner for å få til gode løsninger på vegne av ett fellesskap og har stor tro på at den norske modellen er nøkkelen, uttaler Unios nye seniorrådgiver.

Mandt tiltrer stillingen i begynnelsen av mars.