Høring om forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Kunnskapsdepartementet sendte 17. november 2020 forslag til endring i forskrift om utdanningsstøtte og forskrift om endring i forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge. Endringene skal gjelde fra studieåret 2021‒2022 og er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, jf. Prop. 1S (2020‒2021) for Kunnskapsdepartementet.

Les høringssvar fra Unio