Invitasjon til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet

Regjeringen ønsker at Norge deltar i EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett (Erasmus+) fra 2021–2027. Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet for perioden 2021–2027. Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kulturdepartementet ber om innspill til arbeidet med strategien.

Les høringssvar fra Unio