Bekymret for Politihøgskolens uavhengige stilling

Representantskapet i Unio vedtok 2. desember en enstemmig politisk uttalelse hvor hovedorganisasjonen uttrykker bekymring for høgskolenes og universitetenes autonomi, som følge av nedtrekket ved Politihøgskolen i Oslo, som ble vedtatt i forslag til statsbudsjett 2020.

Resolusjonen kom i stand etter representantforslag fra Politiets Fellesforbund.

Representantskapet i Unio, som er Unios høyeste organ, vedtok enstemmig følgende politiske uttalelse:

«Unio advarer mot å undergrave institusjonell autonomi

Høgskolenes og universitetenes autonomi er grunnlaget for deres evne til å kunne levere på sitt samfunnsoppdrag.

Unio ser med bekymring på hvordan regjeringen med sitt forslag til statsbudsjett utfordrer Politihøgskolens autonomi og frie stilling.

Unio er bekymret for hvilken overslagseffekt dette vil kunne ha for høgskolenes og universitetenes uavhengighet.»