Maskinistene sa nei til sammenslåing, blir i Unio

Et solid flertall av delegatene på landsmøtet til Det norske maskinistforbund (Dnmf) sa i dag nei til at forbundet skal slå seg sammen med andre forbund. Vedtaket betyr at Dnmf fortsetter som Unio-forbund.

Av 52 stemmeberettigede sa 46 ja til forbundsstyrets innstilling, om ikke å slå forbundet sammen med et eller flere andre forbund. Fem stemte nei, og en stemme var blank. Et aktuelt valg var å slå seg sammen med Norsk Sjøoffisersforbund, og dermed bli med i LO.

– Alle våre medlemsgrupper var ikke velkomne i LO, derfor ble en sammenslåing umulig. Vi fant en løsning med alle aktuelle fagforeninger i LO, med unntak av Fagforbundet. Sammenslåing ble derfor ikke mulig på nåværende tidspunkt, og det er det landsmøtevedtaket i dag avspeiler, sier Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Dnmf, i en kommentar til vedtaket.

Resultatet betyr at Dnmf fortsetter som et uavhengig Unio-forbund som i dag.

– Viktige grupper for Unio

– Dette er et bra vedtak, både for Det norske maskinistforbund og for Unio. Yrkesgruppene i Dnmf er, mer enn mange andre, påvirket av den globale og teknologiske utviklingen. De vil spille en viktig rolle i fremtiden, både på sjø og land. Deres kunnskap og erfaring er viktige bidrag inn i Unio-fellesskapet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I formiddag startet det 38. ordinære landsmøtet i Det norske maskinistforbund. Første sak på agendaen var veivalget for forbundet.

Ny ledelse velges onsdag

Onsdag ettermiddag skal landsmøtet velge ny leder og nytt styre for forbundet. Helt til det siste har valgkomiteen jobbet med et nytt forslag til styre, etter at lederkandidaten, Sveinung Fagervik, av personlige årsaker, så seg nødt til å trekke seg. Valgkomiteen foreslo enstemmig Jarl Gunnar Faksvåg som ny styreleder.