Tolkene velger Akademikerforbundet og Unio

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) er et nyetablert fag- og interessefellesskap. Tolkeforbundet har vært et interessefellesskap med medlemmer innen både stat og kommuner, med NAV som største arbeidsgiver.

Før sommeren mottok Akademikerforbundet en henvendelse fra Tolkeforbundet, som ønsket å bli en del av Akademikerforbundet og Unio. I juni ble det gjennomført uravstemning om å gå inn i Akademikerforbundet. 82 prosent av Tolkeforbundets 300 medlemmer deltok, og hele 92,3 prosent sa ja.

Tolkene tar nå steget fra interessefellesskap til fagforening, og vil få støtte og handlingsrom i Akademikerforbundet. Forbundet er godt rustet til å ta imot tolkene, og vil arbeide for deres interesser.

– Vi er glade for at Tolkeforbundet ønsket å bli tilsluttet Akademikerforbundet, og vi ser frem til å arbeide for tolkenes interesser, sier forbundsleder Alfred Sørbø.

Fra interessefellesskap til fagforening

Tolkeforbundet har i over 40 år vært et interessefellesskap for tolker innen både stat, kommune og private institusjoner. Medlemmene jobber innen virksomheter som NAV, skole og helse og omsorg, i både heltids- og deltidsstillinger. En del er også frilansere, gjerne i kombinasjon med annet arbeid.

Tolkene er opptatt av å ha et sterkt faglig fellesskap for å vedlikeholde faglig utvikling og sørge for bedre betingelser. For frilansere er det blant annet viktig å ha en organisasjon som kan ivareta arbeidsbetingelser og honorar for utført arbeid.