Brudd i forhandlingene mellom Unio og Spekter om barnehagedelen av Norlandia-konsernet

Unio brøt forhandlingene for Norlandia-barnehagene, da det ble klart at Spekter/Norlandia ikke ville imøtekomme kravet om en økonomisk ramme tilsvarende årets frontfagsoppgjør.

– Unio kan ikke akseptere unntak for en sentral aktør i barnehagesektoren fra den lønnsveksten alle andre i barnehagesektoren må forholde seg til, sier forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio.

Mekling vil trolig bli gjennomført etter sommerferien.

For øvrig ble partene enige om en løsning vedrørende Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL).

Last ned protokoll