Ønsker en klimadugnad i UH-sektoren

I dag kom rapporten som tar temperaturen på høyere utdanning i Norge – «Tilstandsrapport for høyere utdanning 2019» fra Diku. Rapporten representerer en årlig gjennomgang av kvalitet i norsk utdanning. Det dreier seg om sentrale data for videreutvikling av sektoren. Nytt av året er et temakapittel knyttet til UH-sektorens arbeid med FNs bærekraftsmål og det grønne skiftet.

Tilstandsrapporten ble presentert på et seminar i regi av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) og Kunnskapsdepartementet (KD).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø åpnet seminaret. I innledningen løftet hun fram sektorens sentrale rolle i det grønne skiftet. Hun trakk fram betydningen av at institusjoner har bærekraftsstrategier som omhandler undervisning og forskningsinnsats, men også med tanke på utvikling og synliggjøring av grønn profil, samt i partnerskap og nettverk. Statsråden utfordret sektoren til å gå i gang med klimadugnader som kan forsterke det arbeidet som gjøres i dag. Sektoren har et ansvar for å utnytte handlingsrommet som ligger i studieprogrammene. Det vil lønne seg å være tidlig ute. Det å være grønn vil bli en stor konkurransefordel i framtiden. Nybø oppfordret også institusjonene til å vise hva de får til på bærekraft og det grønne skiftet.

Klima- og bærekraftsarbeid prioriteres i Unio. Unio har tidligere vedtatt både strategi- og handlingsplan for arbeidet med bærekraftsmålene, samt klimapolitisk plattform. Satsing på utdanning og forskning utgjør bærebjelkene i dette arbeidet.

Unio-leder Ragnhild Lied viser til at det er spesielt viktig at oppmerksomheten rettes mot UH-sektorens bidrag til å nå de globale bærekraftsmålene.

– At Diku og KDs årlige gjennomgang av kvalitet i UH-sektoren også inkluderer innsats for å oppnå det grønne skiftet, hjelper oss med å ta dette arbeidet et skritt videre, sier Lied, og fortsetter:

– Klimadugnad er vel og bra, men vi bør snakke om forsknings- og utdanningsinnsats for bærekraft. Det er ikke lenger mulig å fokusere på klima isolert. Dugnad handler om lagånd og entusiasme, men for å få til dette må det også tilføres ressurser.

Les rapporten her

Se opptak fra seminaret: