Enighet i SGS 1001 – Reiseregulativet

Unio og KS kom til enighet om den sentrale, generelle særavtalen SGS 1001 Reiseregulativet i dag, 13. desember 2018. Unio forhandlet sammen med de andre hovedorganisasjonene i kommunal sektor.

Kompensasjonen for jevnlig bruk av egen bil i tjenesten ble avtalt økt til inntil 13 700 kroner fra 1.1.2019.

Johs. Bruvik og Ina Smith-Meyer forhandlet for Unio.

Se protokoll og avtaletekst/vedlegg.