Prolongering av SGS 1030 Avlastere

Unio og KS prolongerte den sentrale, generelle særavtalen SGS 1030 Avlastere 6. januar 2018. Avtalen er prolongert i tre måneder fram til 31.12.2019. Unio forhandlet sammen med de andre hovedorganisasjonene i kommunal sektor.

Særavtalen er planlagt reforhandlet i begynnelsen av 2019.

Ina Smith-Meyer representerte Unio i forhandlingene.

Se protokoll her