Like spilleregler i offentlige og private virksomheter

På bakgrunn av NHOs lockout i sykepleierstreiken, har Unios representantskap i dag vedtatt en uttalelse der det blant annet heter at «arbeidsgiverorganisasjoner som setter folks liv og helse i fare for å få igjennom sine tariffkrav, kan ikke ha ansvar for å drive offentlige velferdstjenester.»

Uttalelsen fra Unios øverste organ er i sin helhet slik:

Like spilleregler i offentlige og private virksomheter

Innenfor offentlig finansierte velferdstjenester mener Unio det skal være likeverdige lønns- og arbeidsvilkår uavhengig av om virksomheten er privat eller offentlig eid.

Lønns- og arbeidsvilkår som avtales mellom partene i de store tariffområdene i offentlig sektor skal ikke kunne undergraves.

Lønnsforhandlinger er partenes ansvar. Den siste konflikten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO har vist en arbeidsgiver som til tross for sitt lovpålagte ansvar ikke søker om dispensasjon der konflikten fører til fare for liv og helse, og som bruker lockout for å ramme pasienter så hardt at statlige myndigheter blir tvunget til å bruke lønnsnemnd. Arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner som setter folks liv og helse i fare for å få igjennom sine tariffkrav, kan ikke ha ansvar for å drive offentlige velferdstjenester.

Unio mener at lav lønn og dårlige pensjons- og arbeidsvilkår ikke skal kunne brukes som konkurransefordel. Der hvor offentlige velferdstilbud blir konkurranseutsatt, må organisering, ledelse og kvalitet være de sentrale konkurransefaktorene.