– Følelsen av å være på samme lag er viktig for demokratiet

Forfatter og generalserkretær i WWF, Bård Vegar Solhjell, på Unio-konferansen 2018. Foto: Unio

– Konkrete fellesarenaer som skolen, møteplasser som bibliotek og kirken, NRK, små økonomiske forskjeller og oppslutning om universale sannheter, er viktig for å beholde og videreutvikle demokratiet. Det sa Bård Vegar Solhjell, forfatter og generalsekretær i WWF Verdens naturfond, i sitt innlegg på Unio-konferansen i dag.

Han kalte seg en «evig optimist», men at denne følelsen fikk en knekk i 2016 da Trump ble president og britene stemte seg ut av EU. Solhjell var spesielt opptatt av de økende økonomiske og sosiale forskjellene mellom folk, og viste til at i 1995–2004 opplevde 98 prosent reallønnsvekst i EU-området og bare 2 prosent opplevde nedgang eller stagnasjon. I en tilsvarende undersøkelse 2005–2014 opplevde 35 prosent reallønnsvekst.

– Det har skjedd store endringer som trekker oss vekk fra hverandre. Det er viktig at vi har følelsen av å være på samme lag. Det er derfor fellesarenaene er så viktige, og at vi er enige om kva som er sant, for eksempel at klimaendringer er menneskeskapte og at Holocaust faktisk har funnet sted, sa Bård Vegar Solhjell.

Her kan du se innlegget til Solhjell: