Faglig vorspiel om bærekraftsmålene og profesjonsutdanningene

Day Zero er det nye tilskuddet som førprogram til den nasjonale Bærekraftskonferansen – SDG Conference Bergen – og finner sted onsdag 6. februar 2019. Vi inviterer til faglig vorspiel. Meld deg på her!

Uten at arbeidstakerne, profesjonene – og ikke minst studentene – involveres, vil vi aldri greie å realisere bærekraftsmålene. Derfor inviterer vi til faglig vorspiel dagen før den store Bærekraftskonferansen i Bergen 7.–8. februar 2019. Over to dager møtes akademia, sentrale beslutningstakere, partene i arbeidslivet, studenter og andre for å diskutere hvordan vi sammen kan bidra til å gjennomføre verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling.

På vorspielet, som arrangeres fra kl. 14.00 til 17.00, er følgende på dagsordenen:

  • Hvordan kan ulike profesjoner bidra til måloppnåelse?
  • Hvordan kan den norske arbeidslivsmodellen fungere som verktøy?
  • Hvordan kan forskning og etisk refleksjon være et virkemiddel for realisering av bærekraftsmålene?

Arrangementet gjennomføres på Universitetet i Bergen, nærmere informasjon om lokalitet kommer når det endelige programmet er klart. Etter den faglige delen inviteres det til mingling og enkel servering.

Du kan melde deg på her

Påmeldingsfrist er 18. januar. Det er begrenset med plasser.

Vi har foretatt blokkreservasjon på Scandic Byparken til 1190 kroner natten. Dersom du ønsker å benytte tilbudet, reserverer du rom her og bruker kode BUNI060219 innen 4. januar 2019.

Utgifter i forbindelse med deltakelse dekkes av den enkelte. Det faglige vorspielet er gratis, og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NITO og Unio.

Alle oppfordres også til å melde seg på Bærekraftskonferansen, 7.–8. februar på UiB