– Uten medlemmer, ingen makt

– Uten medlemmer, ingen makt og mindre trygghet for arbeidstakerne. Det var hovedbudskapet fra Unios nestleder, Kjetil Rekdal, på mandagens styremøte i den europeiske fagbevegelsen (ETUC) i Brussel.

Selv om Unio opplever medlemsvekst, har fagbevegelsen samlet sett en utfordring med å rekruttere nok yrkesaktive medlemmer i Norge. Europeisk fagbevegelse sliter enda mer.

– Det kreves en helt annen tilnærming til rekrutterings- og organiseringsarbeid både i Norge og i Europa, uttalte Rekdal.

Som leder av Unios organisasjonsutvalg, har han jobbet mye med tematikken. Han brukte erfaringene med samarbeid mellom partene i arbeidslivet i Norge som eksempel på hvor mye hardt arbeid det kreves for å rekruttere, organisere og beholde medlemmer i fagbevegelsen.

– I Norge er vi heldige som til nå har hatt en felles forståelse av hvor viktig det er at arbeidstakere er organisert. Dette er viktig for å sikre lønn og arbeidsvilkår, men det er også viktig for å bevare demokratiet slik vi kjenner det, påpekte Rekdal.

Fremvekst av høyrepopulisme
Et hovedtema på møtet var å diskutere felles strategi for å bekjempe fremveksten av høyrepopulisme og bevaring av demokratiet. Unio har dette temaet på sin årlige konferanse i slutten av november under tittelen «Demokrati eller democrazy».

– Høyrepopulister har ikke arbeidstakernes interesser for øye. Europeiske fagorganiserte har gjennom lang tid sett hvordan disse nasjonalt og innad i EU har en politikk for svekkede faglige rettigheter, understreker Rekdal.

Polsk paradoks
Rekdal benyttet anledningen til å påpeke paradokset i at i at polske myndigheter har utformet en veldig god og arbeidstakervennlig tekst om «rettferdig omstilling» om overgangen til et nullutslippssamfunn før det kommende klimatoppmøtet i Polen, samtidig som de har satt hele revisjonen av direktivet om såkalt utstasjonering av arbeidstakere i fare.

– Polske myndigheter ønsker nok gjerne å få tilgang til EU-finansiering på klimasiden, mens de gjerne vil eksportere billig arbeidskraft til for eksempel Norge. Og muligens importere enda billigere arbeidskraft hjem til Polen, ironiserte Rekdal.

Unio har i lengre tid samarbeidet tett med den polske organisasjonen All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ). For kort tid siden støttet Unio deres kamp for en lønn å leve av.