Ny sekretariatssjef i Unio

Styret i Unio har ansatt Anne Folkvord (49) som ny sekretariatssjef etter Ingjerd Hovdenakk, som går av med pensjon ved årsskiftet.

Anne Folkvord kommer til Unio fra stillingen som organisasjonssjef i Akademikerne. Hun har tidligere jobbet som avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet, og har solid erfaring fra blant annet Arbeids- og sosialdepartementet og Familie- og likestillingsdepartementet.

I Unio vil Anne Folkvord ha det overordnede ansvaret for driften av sekretariatet. Hun tiltrer stillingen ved årsskiftet.