Årets TV-aksjon til Kirkens Bymisjon

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Pengene som samles inn skal gå til å skape 700 000 møter mellom mennesker.

Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele befolkningen. Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som redder liv.

Kom inn for natten – akutte behov

Alle mennesker som oppholder seg i byene våre skal få dekket basisbehov som mat, en seng å sove i og toaletter. Med TV-aksjonen skal Kirkens Bymisjon sørge for at flere kan sove inne om natten, får muligheten til å komme inn for et varmt måltid og har et sanitærtilbud i byene.

Kirkens Bymisjon skal etablere flere akuttovernattinger der de tilbyr dem som trenger det aller mest et tørt, trygt og varmt sted å sove innendørs.

Det skal også etableres enkle matstasjoner som skal servere minst ett varmt måltid om dagen til mennesker som ellers har få steder de kan komme innendørs og spise varm mat.

Aksjonsmidlene skal dessuten sikre at flere byer har et sanitærtilbud. Dette er spesielt aktuelt for fattige tilreisende personer. For pengene fra TV-aksjonen skal Kirkens Bymisjon etablere lavterskel sanitæranlegg med toaletter, dusj og vaskemaskin.

Kom inn i hverdagslivet – deltakelse

Kirkens Bymisjon skal skape arbeidsplasser til mennesker som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidslivet.
«Vi ser at mange ønsker å jobbe, men at kravene i det ordinære arbeidslivet blir uoverkommelige. Uansett om rus, psykisk helse eller frafall i skolen gjør at man faller utenfor, er dette mennesker som lengter etter å delta. For mange kan det å komme i arbeid bety mindre rus, jevnere døgnrytme og bedre livskvalitet», heter det i en artikkel fra Bymisjonen.

TV-aksjonsmidlene skal også brukes på fritidsaktiviteter og utlån av fritidsutstyr slik at alle barn og unge kan delta på minst én fritidsaktivitet jevnlig.

Kom inn i samfunnet – inkludering

Kirkens Bymisjon skal også skape møter der innvandrere kan ta del i fellesskapet og få være en ressurs i sitt eget nærmiljø. Dette skal gjøres ved å organisere møter på tvers av generasjoner, og møter mellom norske frivillige og innvandrere som har vært kort eller lang tid i Norge.

«Med TV-aksjonen kan vi skape møter på tvers av generasjoner og kulturer. Pensjonister kan gi leksehjelp og språkopplæring til unge innvandrere, som takker for hjelpen med aktiviteter, gode måltider og hyggelig selskap. Slik skaper vi gjensidige møter på nye arenaer», heter det.

Hvis du er interessert i flere konkrete tiltak og forklaringer på hvordan pengene skal brukes, kan du se fullstendig oversikt på blimed.no.