Høring – forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet sendte 23. mai 2018 på høring forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger. I tillegg foreslår departementet å bytte ut begrepene mødrekvoten og fedrekvoten.

Les høringssvar fra Unio