Verneombudsprisen – vi trenger ditt forslag til kandidat!

For andre gang deles Unios verneombudspris ut på Verneombudskonferansen. Med denne prisen ønsker Unio å sette fokus på den viktige rollen verneombudet har i en virksomhet. Prisen deles ut til et verneombud som har gjort en spesiell innsats i rollen som verneombud.

I 2017 gikk prisen til hovedverneombud Kjell Ivar Sletten i Vest politidistrikt, for hans arbeid for å forbedre arbeidsmiljøet i en krevende tid for politidistriktet.

Hvem synes du bør bli årets vinner av verneombudsprisen? Alle verneombud som er valgt med hjemmel i arbeidsmiljøloven kan nomineres som kandidater.

Godt begrunnede forslag til kandidater sendes til [email protected] senest 10. september.

Begrunnelsen må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i verneombudsprisens statutter, og bør være på om lag én side.