Unio søker sekretariatssjef

Unios sekretariatssjef går inn i pensjonistenes rekker, og vi søker hennes etterfølger.

Sekretariatssjefen er den øverste lederen for Unios sekretariat, og er ansvarlig for drift og utvikling av Unio i tråd med de rammer som er gitt og den strategi som er vedtatt av styret. Sekretariatssjefen skal fordele og prioritere oppgaver og ressurser, sørge for effektiv drift, god økonomistyring og riktig kompetanse samt tett samarbeid med medlemsorganisasjonene. Sekretariatssjefen rapporterer til politisk valgt leder i Unio, og er ansvarlig overfor styret.

Les mer om stillingen

Søknadsfrist er 15. august 2018.