Riksmekler Nils Dalseide er død

– Jeg kjente Dalseide som en kunnskapsrik og samfunnsengasjert person som var opptatt av å ha en tett dialog med partene, sier Unio-leder Ragnhild Lied i anledning riksmekler Nils Dalseides bortgang.

– Unio og våre forhandlingsledere har i alle år hatt et svært godt og fortrolig samarbeid med Dalseide. Mange vil nok huske ham for hans gode historier og humoristiske kommentar som han hadde på lur – både i meklingssituasjon og i foredrag, sier Unio-lederen.

Nils Dalseide kom fra Ål i Hallingdal og var megler hos Riksmekleren fra 2004. Han ble oppnevnt som riksmegler i 2013. 65-åringen var i tillegg sorenskriver i Sør-Østerdal tingrett.