Lønnsoppgjøret i Oslo: Unio har levert økonomiske krav

I dag leverte Unio Oslo kommune det tredje kravet i årets lønnsoppgjør. Det inneholder økonomi.

I år krever Unio at oppgjøret må ha en tydelig innretning som gir en klar reallønnsvekst og et høyere lønnsnivå for universitets- og høyskoleutdannede. I tillegg kreves det avsetning til særskilte lønnsmessige tiltak – en såkalt justeringspott.

Økonomiske krav

Unio krever en økonomisk ramme som minst er på nivå med den samlede økonomiske rammen for industrien. Innenfor denne rammen må lønnsutviklingen for yrkesgrupper med høgskole- og universitetsutdanning minst være på høyde med lønnsutviklingen for tilsvarende yrkesgrupper i industrien.

Unio krever

  • Generelt prosentvis tillegg på 2,3 prosent på lønnstabellen per 1. mai 2018.
  • Avsetning til særskilte lønnsmessige tiltak på X prosent per 1. mai 2018.
  • Det gir en økonomisk ramme som er på linje med det Unio har krevd i Kommune-Norge for øvrig. Se mer om det her

I tillegg til det økonomiske kravet gjelder krav som tidligere er overlevert. Krav til arbeidstid barnehage videreføres, og vil fortsatt være et svært viktig krav i de videre forhandlingene.

Se hele krav 3 her