Mot storkonflikt i Danmark?

Den danske fagbevegelsen har varslet streik der de tar ut 100 000 ansatte i offentlig sektor. Arbeidsgiverne har svart med historisk omfattende lockout for hele 440 000 offentlig ansatte. Unio har sendt støtteerklæring til våre fagforeningskolleger.

Etter at den danske regjeringen som arbeidsgiver for ansatte i stat og kommune i lengre tid har truet med lockout, har man i ukesvis forsøkt å oppnå enighet. Den danske Forligsmanden Mette Christensen har for andre gang benyttet muligheten til å utsette en varslet storkonflikt som berører over 400 000 offentlig ansatte i Danmark.

– Arbeidsgiver har truet med lockout overfor arbeidstakerne når de kommer med helt betimelige krav som fortsatt lønnet spisepause og en lønnsutvikling som sikrer at offentlige ansatte ikke taper ytterligere terreng i forhold til privat sektor. Dette er uakseptabelt, uttaler Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun har derfor på vegne av Unio sendt formell støtte til de tre største hovedsammenslutningene i Danmark i deres kamp.

– Rettferdig lønnsutvikling for alle og frie kollektive forhandlinger er en av de viktigste grunnpilarene i den nordiske velferdsmodellen, sier Lied.

Lied peker også på at rettferdig lønn og kollektive forhandlinger er et viktig bolverk mot enkelte av de autoritære kreftene som søker å undergrave det liberale demokratiet slik vi kjenner det i Norden og Europa.

– Dansk LO, Akademikernes Centralorganisation og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd står skulder ved skulder for å beskytte arbeidstakere i offentlig sektor. At de også virker å ha god støtte i den danske befolkningen bør gjøre inntrykk på den danske regjeringen, sier Lied.

Hvis ikke partene oppnår enighet, kan streik bryte ut den 6. mai og lockout fra den 12. mai.

Her er støtteerklæringen fra Unio