Økt medlemstall i Unio

Unio har det siste året økt antall medlemmer med cirka 10 000, og er nå oppe i 360 000 medlemmer. – De 13 forbundene i Unio jobber aktivt med rekruttering, og bidrar dermed godt til å styrke organisasjonsgraden i Norge, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar.

Unios medlemstall øker gradvis, og organisasjonsgraden er fortsatt høy i de fleste av medlemsforbundene.

– Flere forbund har hatt vekst blant studenter og yrkesaktive, og det tyder på et aktivt rekrutteringsarbeid, sier Ragnhild Lied.

Unio er opptatt av verdien av det organiserte arbeidslivet. Da er rekruttering viktig.

– Jo flere som er medlem i et fagforbund, jo sterkere blir trepartssamarbeidet som er grunnlaget for hele den norske modellen og et godt og trygt arbeidsliv, understreker Unio-lederen.

Her er medlemstallene fordelt på forbund, tariffområder m.m.