Unio støtter årets TV-aksjon

Unios styre besluttet i dag å bevilge 100 000 kroner til TV-aksjonen, som i år går til Care og deres arbeid for likestilling og velferd for kvinner i verdens mest fattige land. Innsamlingsaksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Nå er det hennes tur, er slagordet for årets TV-aksjon. Kvinner rammes hardt av fattigdom og kvinnefiendtlige tradisjoner. De har verken de samme rettighetene eller mulighetene som menn. Unio-leder Ragnhild Lied er opptatt av at dette ikke minst gjelder mulighetene til å ta en utdannelse.

– Utdanning for jenter er det viktigste tiltaket for ei bærekraftig utvikling, sier hun.

– Dette gjelder ikke bare for likestilling, lykke og utvikling i et land, men mors utdanning fører også til at barna klarer seg bedre på skolen og gjør forholdene bedre for hele familien når det gjelder hygiene, helse og trivsel. Det er viktig å si at mennene får det bedre når kvinnene er likestilte med dem, sier Ragnhild Lied.

TV-aksjonen er søndag 20. oktober.

Du kan lese mer om årets TV-aksjon her