Lønnsoppgjøret 2021: Sentrale datoer

Her vil du finne sentrale datoer i årets lønnsoppgjør. Oversikten oppdateres fortløpende.

Oppdatert: 30. april 2021

Januar

19. Unios digitale tariffseminar

Februar

15. TBU, foreløpig rapport

Mars

8. Unios inntektspolitiske konferanse
25. TBU, endelig rapport

April

14. Forhandlingsstart Speker (A-del)
21. Forhandlingsstart KS
23. Forhandlingsstart Oslo kommune
26. Forhandlingsstart stat
30. Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune (midnatt)

Mai

5. Oppstart mekling stat, KS og Oslo kommune
5. Frist lokale forhandlinger Spekter på områdene 2–9, 11 og 12 (kl. 15.00)
6. Forhandlinger Spekter (A2)
10. Forhandlingsstart Samfunnsbedriftene
11. Forhandlingsfrist Samfunnsbedriftene (midnatt)
26. Frist mekling stat, KS og Oslo kommune (midnatt)

Juni

4. Frist lokale forhandlinger Spekter på område 1 (kl. 15.00)
28. Mekling Helseplattformen (frist midnatt)

August

23. Frivillig nemnd i Unio og Spekters lønnsoppgjør for spesialisthelsetjenesten
30. Forhandlingsstart KA

September

16. Rikslønnsnemnda: Arbeidstvisten mellom Unio og KS
27. Rikslønnsnemnda: Arbeidstvisten mellom Unio og Oslo kommune