Lønnsoppgjøret 2021: Sentrale datoer

Her vil du finne sentrale datoer i årets lønnsoppgjør. Oversikten oppdateres fortløpende.

Oppdatert: 15. april 2021

Januar

19. Unios digitale tariffseminar

Februar

15. TBU, foreløpig rapport

Mars

8. Unios inntektspolitiske konferanse
25. TBU, endelig rapport

April

14. Forhandlingsstart Speker (A-del)
21. Forhandlingsstart KS
23. Forhandlingsstart Oslo kommune
26. Forhandlingsstart stat

Mai

1. Forhandlingsfrist stat, KS og Oslo kommune
5. Oppstart eventuell mekling stat, KS og Oslo kommune
5. Frist lokale forhandlinger Spekter på områdene 2–9, 11 og 12 (kl. 15.00)
6. Forbundsvise forhandlinger Spekter (A2) for NSF
10. Forhandlingsstart Samfunnsbedriftene
11. Forhandlingsfrist Samfunnsbedriftene (midnatt)
11. Forbundsvise forhandlinger Spekter (A2) for UDF, Ergoterapeutene og NFF (kl. 12.00)
26. Frist eventuell mekling stat, KS og Oslo kommune (midnatt)

Juni

4. Frist lokale forhandlinger Spekter på område 1 (kl. 15.00)