Unio Oslo: – Klar reallønnsvekst er kravet

I fjor ble lønnsveksten lavere i Oslo kommune enn i privat sektor. – Provoserende, og noe som må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør, sier Aina Skjefstad Andersen, forhandlingsleder i Unio Oslo.

I dag startet lønnsforhandlingene i Oslo kommune, og klokken 10.00 overleverte forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo sine første krav til Oslo kommune.

De er tydelige og ambisiøse.

– En klar reallønnsvekst for våre grupper er kravet, sier Skjefstad Andersen.

Krever mer enn frontfaget
Beregnet prisvekst for 2021 er på 2,8 prosent, mens frontfaget endte på 2,7. Det er langt fra nok for Unio Oslo, understreker forhandlingslederen.

– Frontfagsrammen er definitivt for lav for oss. I fjor endte vi 0,5 prosent under frontfaget, og våre grupper kom betydelig dårligere ut enn andre områder i privat sektor som eksempelvis varehandel og finans. Det er provoserende, og noe som må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør. Vi kan ikke ha det slik, spesielt ikke når vi vet at våre grupper også over tid har sakket akterut i lønnskampen.

Skjefstad Andersen påpeker samtidig at Unio flere ganger har vært tydelige på at frontfagsrammen bare er ment å være normgivende.

– Av alle år, sett på hvordan tallene for 2020 ble, så må dette være det året hvor vi virkelig kan ta i bruk det handlingsrommet som ligger i frontfagsmodellen, understreker hun.

Episenter for pandemien
Årets krav forsterkes dessuten av Oslos spesielle situasjon det siste året, sier en tydelig Skjefstad Andersen.

– Pandemien har nå vart i over et år, og Oslo har vært episenteret for koronaen. Våre medlemmer har hele tiden stått i førsterekka og gjort det mulig for kommunen å holde hjulene i gang og tilbudene åpne. Et år med pandemi har vist hvor viktige våre medlemsgrupper er. Det er snakk om svært komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår kompetanse stopper Oslo.

– Prisen har vært høy, med mye smitte i flere av våre medlemsgrupper, og arbeidsbelastningen har vært voldsom. Folk har applaudert for oss, men det betaler ikke regninger og lån: Denne innsatsen må også gi utslag på lønnsslippen!

Rekrutteringsutfordringer
Skjefstad Andersen påpeker også at Oslo kommune har betydelige rekrutteringsproblemer som det haster å ta tak i.

– Rekrutteringsutfordringene i Oslo kommune er nå så store at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik befolkningen her må kunne forvente.

– Kapasiteten blir truet og tjenestene blir dårligere når vi ikke klarer å rekruttere og beholde yrkesgrupper med høyere utdanning. Derfor må lønnsutviklingen for ansatte med høyere utdanning i Oslo være høyere enn i industrien fremover slik at vi blir i stand til å beholde, mobilisere og rekruttere. Målt etter utdanningslengde er gapet mellom lønn i offentlig og privat sektor større jo lengre utdanningslengde som sammenlignes, minner hun om.

På flere områder er problemet allerede betydelig.

– Statistikk fra SSB viser at i Oslo er 23,3 prosent av årsverkene i grunnskolen utført av personer uten godkjent lærerutdanning, mens 20,8 prosent av årsverkene i videregående opplæring er utført av personer uten godkjent lærerutdanning.

– SSB har også beregnet at Norge vil mangle over 30 000 sykepleiere om under 15 år. I KS sin arbeidsgivermonitor gir tre av fire kommuner tilbakemelding om at sykepleiere er den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere, og at problemet øker. Dette omfatter også Oslo kommune, da kommunen har sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft med andre nærliggende kommuner, det private næringsliv og med flere helseforetak, minner Skjefstad Andersen om.

Kravene fra Unio Oslo
Unio Oslo krever på bakgrunn av ovennevnte at årets oppgjør må være begynnelsen på et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning som må følges opp i kommende tariffoppgjør. Den økonomiske rammen og profilen på lønnstabellen vil være av avgjørende betydning for Unio i dette oppgjøret.

l tariffoppgjøret 2021 krever Unio en økonomisk ramme som inkluderer en kompensasjon for etterslepet fra 2020, og som gir en klar reallønnsvekst for Unios medlemsgrupper. Unio krever prosentvise tillegg på lønnstabellen.

Her kan du lese Unio Oslos krav 1

Partene har frist med å komme til enighet innen 1. mai. Blir ikke partene enige, går oppgjøret til mekling.

Fakta Unio Oslo
I Oslo kommune har Unio snaut 13 000 medlemmer. Disse fordeler seg på følgende organisasjoner:

Utdanningsforbundet (9089 medlemmer), Norsk Sykepleierforbund (2759), Forskerforbundet (85), Norsk Fysioterapeutforbund (277), Det norske maskinistforbund (20) Akademikerforbundet (317), Norsk Ergoterapeutforbund (272), Presteforeningen (1) og Bibliotekarforbundet (100).

Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet) er forhandlingsleder i Unio Oslo.