Unios utdanningskonferanse 2024 – verdien av utdanning

Konferansen finner sted på Scandic Lillestrøm torsdag 4. og fredag 5. april 2024

Et mer komplekst samfunn stiller høyere krav til kunnskap og kompetanse. Samtidig mangler Norge arbeidskraft til alle oppgaver som skal løses.

Hvordan påvirker disse nye kravene universiteter og høyskoler, deres ansatte og studentene? Våren 2024 legger regjeringen fram en stortingsmelding om profesjonsutdanningene. På konferansens dag 1 får vi høre mer om begge disse temaene.

Dag 1 av konferansen er åpen for alle, og den vil også bli strømmet.

Dag 2, fredag 5. april, er en kursdag for Unio-forbundenes tillitsvalgte og medlemmer ved institusjoner i høyere utdanning og forskning. På denne dagen vil vi se nærmere på teknologi og kunstig intelligens i høyere utdanning. Dag 2 vil ikke bli strømmet.

Påmeldingsfristen har nå gått ut.

Med forbehold om endringer.

Se opptak fra dag 1 her:

Unio dekker reise og opphold for Unios medlemmer. Ved bestilling av flybillett, kan du kontakte vårt reisebyrå, BCD Travel, på telefon: 21 53 77 40 eller på e-post: [email protected]. Oppgi Unios referansenummer 2024-002. Da blir faktura sendt direkte til Unio.

Dag 1, torsdag 4. april

Velkommen ved Unio-leder Ragnhild Lied

09.30–09.40

Ragnhild Lied

Tema 1: Profesjonsutdanningenes plass i kompetansesamfunnet

09.40–11.30

Regjeringens profesjonsmelding

Ivar Prestbakmo, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Foto: KS

09.40–10.10

Ivar Prestbakmo

Profesjonsutdanninger og kvalitet – hva sier forskningen?

Hege Hermansen, professor ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet

Foto: S.R. Nielsen / ILS

10.10–10.30

Hege Hermansen

Desentraliserte og fleksible profesjonsutdanninger – muligheter og utfordringer

Bente Norbye, dosent ved desentralisert sykepleierutdanning ved UiT

Foto: Privat

10.30–10.45

Bente Norbye

10.45–11.00

Kort benstrekk

Debatt ledet av Siri Lill Mannes

Deltakere:
Ivar Prestbakmo
Hege Hermansen
Bente Norbye
Ann Mari Milo Lorentzen (1. nestleder i Utdanningsforbundet)
Gro Lillebø (2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund)

Foto: Kristoffer Vincent Hansen

11.00–11.30

Debatt ledet av Siri Lill Mannes

11.30–12.30

Lunsj

Tema 2: Høyere utdanning, kompetansebehov og kunnskapsberedskap

12.30–14.30

Hvordan møter universiteter og høyskoler kravene til omstilling og kompetanseutvikling?

Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning ved UiT

Foto: David Jensen / UiT

12.30–12.50

Kathrine Tveiterås

Danske tilstander: om danske utdanningsreformer

Frederik Hertel, Dansk Magisterforening

12.50–13.10

Frederik Hertel

Hva er arbeidslivets kompetansebehov, og hvordan påvirker disse høyere utdanning?

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO

Foto: Moment studio

13.10–13.30

Anniken Hauglie

13.30–13.45

Kort benstrekk

Debatt ledet av Siri Lill Mannes

Deltakere:
Ragnhild Lied

Kathrine Tveiterås
Anniken Hauglie

Foto: Kristoffer Vincent Hansen

13.45–14.30

Debatt ledet av Siri Lill Mannes

14.30–15.00

Pause med innsjekk

Tema 3: Arbeidsvilkår for ansatte i og med høyere utdanning

15.00–16.30

Høyere utdanning sett innenfra

Hilde Larsen Damsgaard, dosent ved USN

Foto: USN

15.00–15.20

Hilde Larsen Damsgaard

Tanker om tillit, universitetsdemokrati og faglig medvirkning

Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet

Foto: Forskerforbundet

15.20–15.40

Guro Elisabeth Lind

Blikk på hverdagen – sykepleierutdanningen

Hanne Morttjernet, universitetslektor ved OsloMet

15.40–15.50

Hanne Morttjernet

Blikk på hverdagen – lærerutdanningene

Renate Karin Nordnes, universitetslektor ved Nord universitet

15.50–16.00

Renate Karin Nordnes

Debatt ledet av Siri Lill Mannes

Deltakere:
Hilde Larsen Damsgaard
Guro Elisabeth Lind

Hanne Morttjernet
Renate Karin Nordnes

Foto: Kristoffer Vincent Hansen

16.00–16.30

Debatt ledet av Siri Lill Mannes

19.00

Middag

Dag 2, fredag 5. april

Kursdag for Unio-forbundenes tillitsvalgte og medlemmer ved institusjoner i høyere utdanning og forskning

Tema: Teknologi og kunstig intelligens i høyere utdanning – muligheter og utfordringer

Møteleder: Jorunn Dahl Norgård, fagsjef og leder for fagpolitisk seksjon i Forskerforbundet

Tilstandskartlegging digital omstilling i høyere utdanning

Roland Mandal, seniorrådgiver i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

09.00–09.30

Roland Mandal

Hvordan endrer KI fag, forskning og utdanninger i høyere utdanning?

Marko Lukic, PhD, Leader of UiT’s AI team, UiT The Arctic University of Norway

09.30–09.50

Marko Lukic

Muligheter og risikoer ved bruk av KI i forskning

Anja Salzmann, postdoktor ved Centre for the Science of Learning & Technology (SLATE), Universitetet i Bergen

09.50–10.10

Anja Salzmann

10.10–10.30

Spørsmål og kommentarer

10.30–11.00

Pause og utsjekk

Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning ved utvikling av bachelorutdanning i KI

Stine Grønvold, prorektor Utdanning ved HINN

11.00–11.30

Stine Grønvold

KI og læringsanalyse

Marthe Blikstad Balas, forsker ved Universitetet i Oslo

11.30–12.00

Marthe Blikstad Balas

KI-chat – en sikker løsning fra Sikt?

Jardar Leira, produktområdeleder i Sikt

12.00–12.20

Jardar Leira

Spørsmål og kommentarer i grupper og plenum

Innledes med to korte innlegg fra Kristian Mollestad (nestleder i Forskerforbundet) og Kristoffer Haugen (leder i Unio-studentene)

12.20–13.00

Spørsmål og kommentarer i grupper og plenum

13.00

Lunsj