Pandemien har fått store konsekvenser for Unios medlemsgrupper, viser den store spørreundersøkelsen Fafo har foretatt for Unio. 

Medbestemmelse i krisetid – tillitsvalgtes rapport fra koronapandemien

Torsdag 19. august
09.00–10.00
Strand Café (Unio-teltet)

Om arrangementet

Fafo har gjort vår undersøkelse. Den viser at pandemien har ført til en omfattende dugnadsinnsats for en rekke av Unios medlemmer i deres arbeidshverdag. Tre av fire tillitsvalgte svarer at pandemien har ført til merarbeid for medlemmene. En ikke ubetydelig andel av disse har ikke blitt kompensert på noen måte for merarbeidet. Denne studien viser med stor tydelighet at pandemien har påvirket den selvopplevde helsa til Unios medlemmer.

Du møter Unio-leder Ragnhild Lied og forskerne Sissel Trygstad og Rolf Andersen fra Fafo.

Det blir en innledning om undersøkelsen, før publikum får anledning til å stille spørsmål.

Rapporten kan lastes ned her

Debattleder er Erik Aasheim, kjent fra NRK og nå i Primus Productions.

Frokost serveres fra 08.30.

Begrenset antall plasser på grunn av smittevern. Til denne debatten kreves grønt koronasertifikat. 

Arrangør: Unio

Les mer

Se opptak av debatten her:

tilbake til programmet