Unios verneombudskonferanse 2023

For 11. gang har Unio gleden av å invitere verneombud og hovedverneombud som er medlemmer i et av Unios medlemsforbund til to dagers konferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombuds-/hovedverneombudsrollen.

Verneombudskonferansen 2023 finner sted 18.–19. oktober på Scandic Ambassadeur Drammen.

Vi har satt sammen et faglig sterkt program, som vi håper oppleves relevant for deg som er verneombud eller hovedverneombud. Mer om programmet finner du nedenfor.

Målgruppen for Verneombudskonferansen er verneombud og hovedverneombud som er medlem i et av Unios medlemsforbund.

Deltakelse på konferansen er gratis, og Unio dekker overnattings- og reiseutgifter i tråd med Statens reiseregulativ.

Påmeldingsfristen er gått ut og kurset er nå fulltegnet.

Konferansier er, tradisjonen tro, Siri Kristiansen.

Registreringen på Scandic Ambassadeur Drammen åpner kl. 10.30, og lunsj serveres fra kl. 11.30.

Velkommen til Verneombudskonferansen!

Program dag 1 – onsdag 18. oktober

12.30–12.50:

Åpning

Ragnhild Lied, Unio-leder

12.50–13.30:

Endringer i regelverket om vold, trusler og trakassering

Arbeidsmiljøregelverket er i stadig endring, og fra 1. januar 2024 trer en presisering av regelverket knyttet til vold, trusler og trakassering i kraft. Hvilken betydning har denne endringen for det praktiske forebyggingsarbeidet på arbeidsplassen?

Ingri Litleskare, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet

13.30–13.50:

Pause

13.50–14.35:

E-læringskurs i arbeidsmiljøarbeid

En innføring i e-læringskurset Arbeidstilsynet har utviklet i samarbeid med Unio-forbundene. Hvordan kan du i din rolle bidra i arbeidsmiljøarbeidet på arbeidsplassen?

Ingri Litleskare, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet

14.35–14.55:

Pause

14.55–15.40:

Digitalisering og ny teknologi – effekter på arbeidsmiljø og helse

Digital kommunikasjon og ny teknologi vil påvirke måten arbeidet utføres på. Hvilke konsekvenser kan dette ha for arbeidsmiljøet vårt?

Hilde Færevik, seniorforsker og forretningsutvikler i SINTEF Digital, avd. helse

15.40–16.00:

Pause

16.00–17.00:

Sektorvise grupper

1. Hjemmekontor – en glede eller forbannelse?
Hva sier den nye hjemmekontorforskriften at må være på plass? Hvordan påvirkes arbeidsmiljøet når flere ansatte sitter på hjemmekontor?

Ved Marianne Ranum, rådgiver i Arbeidstilsynet.

2. Bruk av digitale verktøy på jobb – overvåke eller hjelpe? Hva må på plass?
Alle har rett til personvern og privatliv – også på jobb. Hvor mye overvåking må du som arbeidstaker tåle? Hvordan skal verneombud og ansatte medvirke i forkant?

Ved Ylva Marrable, seksjonssjef i Datatilsynet.

3. Psykologisk trygghet og ytringsklima
Ytringsklima og psykologisk trygghet henger sammen, men hva er det og hvordan skaper vi det på vår egen arbeidsplass? Hvilken rolle har du som verneombudet i dette?

Ved Hanne Rovik, seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret

19.00:

Utdeling av Unios verneombudspris 2023

Ragnhild Lied, Unio-leder

19.20:

Festmiddag

Program dag 2 – torsdag 19. oktober

09.00–09.45:

Hvordan styrke den lokale forankringen av IA-arbeidet?

Hvilken rolle har verneombudet her?

Eivind Kaasin, leder for Idébanken

09.45–10.15:

Pause og utsjekk

10.15–11.00:

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorers betydning for sykefravær

Det er godt dokumentert at det psykososiale arbeidsmiljøet har betydning for somatiske og psykiske helseplager. Hva er viktige nøkkelfaktorer på egen arbeidsplass for å forebygge dette?

Håkon Johannessen, gruppeleder/forsker ved STAMI

11.00–11.20:

Pause

11.20–12.00:

Emosjonelt belastende arbeid

Unio og SINTEF samarbeider om et forskningsprosjekt om emosjonelle krav og belastninger innenfor yrker som jobber for og med mennesker. Unio ønsker å løfte tematikken og frembringe et grundig og forskningsbasert kunnskapsgrunnlag når det gjelder emosjonelle krav og belastninger innenfor flere av yrkesgruppene i Unios forbund. Hva vet vi så langt?

Henrik Dahle, fagsjef arbeidsliv og advokat i Unio

12.00–12.50:

Risikovurdering – praktisk gjennomføring

Er risikovurdering et nyttig verktøy i møte med trusler og vold som eksponeringsfaktor i arbeidsmiljøet? Og i så fall, hvordan gjøres dette i praksis?

Håkon Tøfte, leder i Fredrikstad kommune

12.50–13.00:

Avslutning

Siri Kristiansen

13.00–14.00:

Lunsj