Unios verneombudskonferanse 2022

For 10. år på rad inviterer Unio verneombud og hovedverneombud som er medlemmer i et av Unios medlemsforbund til to dagers konferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombuds-/hovedverneombudsrollen.

Verneombudskonferansen 2022 finner sted 1.–2. november på Scandic Ambassadeur Drammen.

Vi har satt sammen et faglig sterkt program, som vi håper oppleves relevant for deg som er verneombud eller hovedverneombud. Mer om programmet finner du nedenfor.

Målgruppen for konferansen er verneombud og hovedverneombud som er medlem i et av Unios medlemsforbund.

Deltakelse på konferansen er gratis, og Unio dekker overnattings- og reiseutgifter i tråd med Statens reiseregulativ.

Verneombudskonferansen er nå fulltegnet.

Konferansier er, tradisjonen tro, Siri Kristiansen.

Registreringen på Scandic Ambassadeur Drammen åpner kl. 10.30, og lunsj serveres fra kl. 11.30.

Program dag 1 – tirsdag 1. november

12.30–12.50:

Åpning

Unio-leder Ragnhild Lied

12.50–13.20:

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljøarbeid i Unio

Henrik Dahle, fagsjef Unio

13.20–13.40:

E-læringskurs i arbeidsmiljøarbeid for tillitsvalgte  

Ingri Litleskare, seniorrådgiver Arbeidstilsynet

13.40–14.00:

Pause

14.00–15.00:

Verneombudets rolle – også sett i et historisk perspektiv

Nina Berg, statsviter og tidligere forsker på arbeidslivet, nå seniorkonsulent ved Arbeidsmiljøsenteret

15.00–15.20:

Pause

15.20–17.00:

Emosjonelt belastende arbeid – hva er det, og hva kan gjøres?

Sigrid Engen, daglig leder i Arbeidsmiljøsenteret

Denne økten blir en kombinasjon av forelesning og gruppeoppgaver.

 

19.00–19.20:

Utdeling av Unios verneombudspris 2022

Alfred Sørbø, 2. nestleder Unio

19.20:

Festmiddag

Program dag 2 – onsdag 2. november

09.00–09.30:

Trusler og vold i arbeidslivet

Hanne Eivindsen og Katrine Gylthe Berget, seniorinspektører Arbeidstilsynet

09.30–10.00:

Pause og utsjekk

10.00–10.40:

Hovedverneombudet sin rolle i et varslingsutvalg

Lise Moe Kristiansen, sentralt hovedverneombud i Fredrikstad kommune

10.40–11.10:

Verneombudets rolle i det rusforebyggende arbeidet

Camilla Lynne Bakkeng, fagleder Akan

11.10–11.30:

Pause

11.30–12.00:

Bygg, nybygg og rehabilitering

Gøril Wang Larsen, koordinerende hovedverneombud i Bærum kommune

12.00–12.30:

Reforhandlingen av IA-avtalen – hva vet vi så langt?

Geir Lyngstad Strøm, seniorrådgiver Unio

12.30–13.00:

Viktigheten av å tørre å si fra

Siri Kristiansen

13.00–14.00:

Lunsj