Unios verneombudskonferanse 2022

For 10. år på rad inviterer Unio verneombud og hovedverneombud som er medlemmer i et av Unios medlemsforbund til to dagers konferanse, med vekt på vernetjenesten og verneombuds-/hovedverneombudsrollen.

Verneombudskonferansen 2022 finner sted 1.–2. november på Scandic Ambassadeur Drammen.

Vi har satt sammen et faglig sterkt program, som vi håper oppleves relevant for deg som er verneombud eller hovedverneombud. Mer om programmet finner du nedenfor.

Målgruppen for konferansen er verneombud og hovedverneombud som er medlem i et av Unios medlemsforbund.

Deltakelse på konferansen er gratis, og Unio dekker overnattings- og reiseutgifter i tråd med Statens reiseregulativ.

Du som ønsker å delta må selv melde deg på via påmeldingsskjemaet

OBS! Deltakerantallet er begrenset, så det er lurt å være raskt ute. Hvis du får beskjed om at konferansen er fulltegnet når du forsøker å melde deg på, vil du få mulighet til å sette deg på venteliste.

Konferansier er, tradisjonen tro, Siri Kristiansen.

Program dag 1 – tirsdag 1. november

12.30–12.45:

Åpning

Unio-leder Ragnhild Lied

12.45–13.15:

Reforhandlingen av IA-avtalen – hva vet vi så langt?

Geir Lyngstad Strøm, seniorrådgiver Unio

13.15–13.30:

E-læringskurs i arbeidsmiljøarbeid

Ingri Litleskare, seniorrådgiver Arbeidstilsynet

13.30–13.45:

Pause

13.45–14.45:

Verneombudets rolle – også sett i et historisk perspektiv

Nina Berg, statsviter og tidligere forsker på arbeidslivet, nå seniorkonsulent ved Arbeidsmiljøsenteret

14.45–15.00:

Pause

15.00–17.00:

Sektorvise grupper

19.00–19.20:

Utdeling av Unios verneombudspris 2022

Alfred Sørbø, 2. nestleder Unio

19.20:

Festmiddag

Program dag 2 – onsdag 2. november

09.00–09.30:

Trusler og vold i arbeidslivet

Hanne Eivindsen og Katrine Gylthe Berget, seniorinspektører Arbeidstilsynet

09.30–10.00:

Varsling, avvik, melde skade – hva er hva, og når gjør vi det?

10.00–10.30:

Pause og utsjekk

10.30–11.00:

Hovedverneombudet sin rolle i et varslingsutvalg

11.00–11.15:

Verneombudets rolle i det rusforebyggende arbeidet

Camilla Lynne Bakkeng, fag- og kommunikasjonsleder Akan kompetansesenter

11.15–11.30:

Pause

11.30–12.00:

Bygg, nybygg og rehabilitering

12.00–12.30:

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljøarbeid i Unio

Henrik Dahle, fagsjef Unio

12.30–13.00:

Viktigheten av å tørre å si fra

Siri Kristiansen

13.00–14.00:

Lunsj