Vil du bidra til å få statsansatte opp i lønn?

En av Unios seniorrådgivere skal i permisjon og vi søker etter vikar for henne. Arbeidsoppgavene vil primært innebære forhandlinger, konfliktberedskap og annet tariffarbeid, særlig innen det statlige tariffområdet.

Sekretariatet skal samlet dekke mangfoldige og varierte arbeidsoppgaver innen Unios interessefelt. Den som ansettes må derfor være fleksibel og innstilt på å ivareta flere oppgaver. Det er en fordel med høyere utdanning innenfor jus, økonomi eller andre samfunnsfag.

Det forventes kunnskap om og erfaring fra arbeidslivs-/lønnsforhandlinger, men mindre erfarne søkere vil også bli vurdert. Gode evner til samarbeid, til å arbeide selvstendig samt godt skriftlig og muntlig språk vil bli vektlagt.

Tidsperiode: 1. august 2022 til 1. mai 2023.

Unio tilbyr:

  • konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtale
  • offentlig tjenestepensjon i KLP
  • faglig og personlig utvikling i en aktiv og engasjert organisasjon
  • trivelige kollegaer med høyt faglig nivå

CV og søknad sendes til [email protected], senest 25. april 2022.

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 389 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det norske maskinistforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Presteforeningen, Bibliotekarforbundet, Norsk Tannpleierforening, Skatterevisorenes Forening og Det Norske Diakonforbund. Unios sekretariat ligger i Stortingsgata 2 i Oslo.

Kontakt

Jon Olav Bjergene
sekretariatssjef i Unio

mobil: 951 79 573
[email protected]
www.unio.no