Vil du bidra til å få kommunalt ansatte opp i lønn?

Vi søker en kunnskapsrik og allsidig seniorrådgiver til å løse oppgaver knyttet til arbeidsliv og samfunn. Stillingen vil innebære forhandlinger og konfliktberedskap, men også politikkutvikling, særlig innen kommunal sektor.

Sekretariatet skal samlet dekke mangfoldige og varierte arbeidsoppgaver innen Unios interessefelt. Den som ansettes må derfor være fleksibel og innstilt på å ivareta flere oppgaver. Stillingen krever høyere utdanning, innenfor for eksempel samfunnsvitenskapelige fag, jus eller økonomi.

Det forventes kunnskap om og erfaring fra arbeidslivspolitikk/lønnsforhandlinger, men mindre erfarne søkere vil også bli vurdert. Gode evner til samarbeid, selvstendighet, digital kompetanse samt godt skriftlig og muntlig språk vil bli vektlagt.

Unio tilbyr:

  • konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
  • offentlig tjenestepensjon i KLP
  • faglig og personlig utvikling i en aktiv og engasjert organisasjon
  • trivelige kollegaer med høyt faglig nivå

CV og søknad sendes til [email protected], senest 25. april 2022.

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Det er 17 ansatte i sekretariatet. Vi har over 389 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det norske maskinistforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Presteforeningen, Bibliotekarforbundet, Norsk Tannpleierforening, Skatterevisorenes Forening og Det Norske Diakonforbund.

Kontakt

Jon Olav Bjergene
sekretariatssjef i Unio

mobil: 951 79 573
[email protected]
www.unio.no