Unios utdanningskonferanse 2022

Et arbeidsliv i endring stiller stadig høyere krav til arbeidstakere og til utdanningsinstitusjonene. Hvordan påvirker krav til finansiering, kvalitet, arbeidslivsrelevans og desentrale og fleksible tilbud våre høyere utdanningsinstitusjoner, og hva betyr en tillitsreform for våre yrkesgrupper? Vi ser nærmere på noen av disse problemstillingene på årets konferanse.

Konferansen er gratis, og første dag er åpen for alle interesserte. Andre dag er kurs for Unio-forbundenes tillitsvalgte/medlemmer tilknyttet universitets- og høyskolesektoren. Tema er arbeidstid i høyere utdanning og arbeidslivet post-korona.

Tid: 29. og 30. mars 2022
Sted: Scandic St. Olavs plass

 Se opptak av dag 1 her:

Unio dekker reise og opphold for Unios medlemmer. Ved bestilling av flybillett, kan du kontakte vårt reisebyrå, BCD Travel, på telefon: 21 53 77 40 eller på e-post: [email protected]. Oppgi Unios referansenummer 2022-001. Da blir faktura sendt direkte til Unio.

Program tirsdag 29. mars

Møte- og debattleder dag 1 er Sofie Høgestøl

10.00–11.30: Tillitsreform i høyere utdanning

10.00–10.10:

Velkommen

Unio-leder Ragnhild Lied

10.10–10.30:

Regjeringens tillitsreform i høyere utdanning

Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

10.30–11.00:

Finansiering av høyere utdanning

Siri Hatlen, leder av finansieringsutvalget

11.00–11.30:

Våre krav og forventninger til tillitsreformen

Guro Lind (leder i Forskerforbundet, bildet), Jan Morten Loftesnes (sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet) og Kai Øivind Brenden (2. nestleder i NSF)

11.30–12.30:

Lunsj

12.30–14.30: Kvalitet gjennom praksis

12.30–12.50:

Utdanning for omstilling – økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Tove Lyngra, utredningsleder i Kunnskapsdepartementet

12.50–13.20:

Praksis i utdanningene – hva snakker vi egentlig om?

Elisabeth Hovdhaugen, forsker, NIFU

13.20–13.45:

Arbeidslivsportalen

Jøran Indseth, prosjektleder, Sikt

13.45–14.00:

Kvalitet gjennom praksis

Møte- og debattleder Sofie Høgestøl stiller oppfølgingsspørsmål til innlederne

14.00–14.30:

De viktigste kriteriene for å sikre kvalitet i praksis

Innspill fra:

  • Jon Koppang (Oslo universitetssykehus, bildet)
  • Sigrid Husøy Larsen og Iril Myrvang Gjørv, Unio-studentene
  • Anton Havnes (professor emeritus fra Senter for profesjonsstudier ved OsloMet)

14.30–15.00:

Kaffepause

15.00–17.00: Kompetansereform for livslang læring

15.00–15.30:

Kompetansereformen – hva innebærer det for høyere utdanning?

Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

15.30–16.00:

Regional kompetanseutvikling og UHs rolle

Børre Krudtå, divisjonsdirektør i Troms og Finnmark fylkeskommune

16.00–16.20:

Summen av krav og forventninger til høyere utdanning – går det opp?

Sunniva Whittaker, rektor ved UiA og styreleder i UHR

16.20–17.00:

Paneldebatt: Hva kan vi gjøre for kompetansereformen – og hva kan den gjøre for oss?

Kristian Mollestad, nestleder i Forskerforbundet, deltar sammen med innlederne

19.00:

Middag

Program onsdag 30. mars

Kurs for Unio-forbundenes tillitsvalgte og medlemmer ved institusjoner i høyere utdanning og forskning

Møte- og debattleder dag 2 er Jarle Grumstad

09.00–11.00: Arbeidstid i høyere utdanning

09.00–09.30:

Tidsbruk i høyere utdanning – resultater fra underviser- og tidsbruksundersøkelsen

Stein Erik Lid, assisterende avdelingsdirektør i NOKUT

09.30–10.15:

Hvordan jobber vi videre med arbeidstid i UH-sektoren?

Jon Iddeng (Forskerforbundet, bildet), Hanne Karen Landbø (Norsk Sykepleierforbund) og Jan Morten Loftesnes (Utdanningsforbundet)

10.15–11.00:

Samtale med innlederne og gjester

Tor Halvorsen (førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB), Hanna Løke Kjos (stipendiat – Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO) og May-Len Skilbrei (professor – Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO)

11.00–11.30:

Pause

11.30–13.00: Arbeidslivet post-korona

11.30–11.50:

Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning

Lene Korseberg, forsker, NIFU

11.50–12.10:

Rett tilbake til før-pandemisk undervisning, eller?

Patric Wallin, førsteamanuensis, NTNU

12.10–12.30:

Erfaringer fra en korona-student

Sigrid Husøy Larsen, leder av Unio-studentene

12.30–12.40:

Muligheter for spørsmål og kommentarer

12.40–13.00:

Hjemmekontorets gleder og utfordringer

Henrik Dahle, fagsjef og advokat, Unio

13.00:

Lunsj