Unios likestillingspolitiske frokostseminar

Tema: Kvinner i koronaens tid – hvordan hindre backlash?
Tid: 8. mars 2021, kl. 08.30–10.00

Konferansier og musikalske innslag: Hilde Louise Asbjørnsen

Arrangementet strømmes her

Med forbehold om endringer.

Program

08.30–08.33:

Åpning

Unio-leder Ragnhild Lied

08.33–08.40:

Musikalsk velkommen

Hilde Louise Asbjørnsen

08.40–08.55:

Likestillingsministeren om kvinner i koronaens tid

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

08.55–09.10:

Likestillingskonsekvenser av nedstengningen

Seniorrådgiver Lars Kolberg i LDO 

09.10–09.20:

Sykepleieres erfaringer med første fase av koronapandemien

Nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund

09.20–09.30:

Korona og skolene: – Leter etter lyspunkter

Lærer og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Marit Himle Pedersen

09.30–09.50:

Likestillingskonsekvenser av koronaen

Intervju med forsker Mari Teigen

09.50–10.15:

Musikalsk avslutning

Hilde Louise Asbjørnsen