Unios likestillingspolitiske frokostseminar

Tema: Hvordan tilpasser kvinner seg dagens arbeidsliv?
Tid: 8. mars 2024, kl. 08.30–10.00. Dørene åpnes kl. 08.00, programmet starter 08.30.
Sted: Thon Conference i Universitetsgaten 26

Arbeidstidsregimer i et likestillingsperspektiv: deltid, turnus, vikarbruk, midlertidighet – hva har alt dette å si for kvinners liv og arbeidsdeltakelse?

Møteleder er Oline Sæther, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Med forbehold om endringer.

Se opptak av seminaret her:

Program

08.30–08.40:

Åpning

Unio-leder Ragnhild Lied

08.40–08.55:

Sammenhengen mellom arbeidstid, fleksibilitet, kjønn og lønn

Forsker Adrian Farner Rogne på Institutt for samfunnsforskning

08.55–09.05:

Hvorfor forlater politikvinnene patruljetjenesten?

Ingrid Trønnes​ Mæhre, stedlig leder for Operativ seksjon, campus Kongsvinger, Politihøgskolen

09.05–09.20:

Forfedrenes arbeidstidsregimer og arbeidsmiljø – hvordan står det seg for dagens menn og kvinner?

Andreas Aass-Engstrøm, lege i spesialisering gastromedisin Sykehuset i Vestfold og foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening og spesialsykepleier og NSF-nestleder Gro Lillebø i samtale med møteleder.

09.20–09.30:

Ville det være annerledes om det bare var menn i relasjonelle yrker?

Dosent emeritus Runar Bakken ved Universitet i Sørøst-Norge svarer.

09.30–09.55:

Hvordan vil vi ha det?

Avsluttende samtale: forbundslederne Geir Røsvoll (Utdanningsforbundet), Lill Sverresdatter Larsen (Norsk Sykepleierforbund), Guro Elisabeth Lind (Forskerforbundet) og Unn Alma Skatvold (Politiets Fellesforbund)