Unios likestillingspolitiske frokostseminar

Tema: Er vi blitt kjønnsblinde?
Tid: 8. mars 2023, kl. 08.30–10.00
Sted: Thon Conference i Universitetsgaten 26

At vi tror vi er i mål med likestillingen, har gjort oss kjønnsblinde. Kvinneperspektivet blir tilsidesatt eller ikke medregnet i store saker av samfunnsmessig betydning. Også forskere og jurister er bekymret for at kjønnsperspektivet og kvinners rettigheter forsvinner helt. Og hva med den norske modellen for lønnsdannelse – hvor godt ivaretas kvinnene i lønnsforhandlingene? Er frontfaget kjønnsblindt?

Møteleder er Erik Aasheim.

Seminaret er nå fullbooket og påmeldingen er derfor avsluttet.

Med forbehold om endringer.

Program

08.30–08.40:

Åpning

Unio-leder Ragnhild Lied

08.40–09.00:

Har likestillingen fremdeles vikeplikt?

Forsker Runa Brandal Myklebust, Institutt for samfunnsforskning / CORE Senter for likestilling

09.00–09.15:

Kvinneliv og kvinners helse

En samtale om Kvinnehelseutvalgets rapport med Hanne Charlotte Schjelderup, leder Jordmorforbundet NSF og medlem Kvinnehelseutvalget

09.15–09.35:

Hvordan står det til rettslig med kjønnslikestillingen?

Leder Petrine Iversen i JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

09.35–09.55:

Hvor gode er vi selv til å ivareta kvinnene i lønnsoppgjørene? Er frontfaget kjønnsblindt?

Paneldeltakere: kommentator Anita Hoemsnes i Dagens Næringsliv, forhandlingssjef Tone Faugli i LO og forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio

Møteleder Erik Aasheim