Unios likestillingspolitiske frokostseminar

Tema: Kvinnedominert – hva betyr det for lønnskampen?
Tid: 8. mars 2022, kl. 08.30–10.00
Sted: Thon Conference i Universitetsgaten 26

Møteleder er Erik Aasheim.

Påmeldingsfristen har nå gått ut.

Med forbehold om endringer.

Program

08.30–08.40:

Åpning

Unio-leder Ragnhild Lied

08.40–08.55:

Likelønn – fra internasjonale forpliktelser til gjennomføring nasjonalt, inkludert i aktivitets- og redegjørelsesplikten

Helga Aune, førsteamanuensis UiO

08.55–09.10:

Om kjønnsforskjeller i lønn og hvilke faktorer som ligger bak

Kjersti Misje Østbakken, forskningsleder, Institutt for samfunnsforskning

09.10–09.30:

Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Individuelle preferanser eller strukturelle begrensninger?

Mari Teigen, forsker og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning

09.30–09.55:

Panelsamtale ledet av Erik Aasheim

Paneldeltakere: Pål Hellesnes (journalist i Klassekampen), Mari Teigen (forsker og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning), Kirsti Bergstø (nestleder i SV og stortingsrepresentant) og Tuva Moflag (stortingsrepresentant for Ap)

09.55–10.00:

Oppsummering

Møteleder Erik Aasheim og Unio-leder Ragnhild Lied