Unio søker seniorrådgiver, fast stilling

Vi søker en kunnskapsrik og allsidig medarbeider til å løse oppgaver knyttet til arbeidsliv og samfunn. Stillingen vil primært innebære forhandlinger, konfliktberedskap og annet tariffarbeid, særlig innen det statlige tariffområdet.

Sekretariatet skal samlet dekke mangfoldige og varierte arbeidsoppgaver innen Unios interessefelt. Den som ansettes må derfor være fleksibel og innstilt på å ivareta flere oppgaver. Stillingen krever høyere utdanning, innenfor for eksempel jus, økonomi eller andre samfunnsfag.

Det forventes kunnskap om og erfaring fra arbeidslivs-/tariffpolitikk, men yngre og mindre erfarne søkere vil også bli vurdert. Gode evner til samarbeid, til å arbeide selvstendig samt godt skriftlig og muntlig språk vil bli vektlagt.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Unio tilbyr:

  • konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår etter tariffavtale
  • faglig og personlig utvikling i en aktiv og engasjert organisasjon
  • trivelige kollegaer med høyt faglig nivå

CV og søknad sendes til [email protected], senest 10. februar 2021.

 

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund: Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Politiets Fellesforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Det norske maskinistforbund, Akademikerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Presteforeningen, Bibliotekarforbundet, Skatterevisorenes Forening og Det Norske Diakonforbund. Unios sekretariat ligger i Stortingsgata 2 i Oslo.

Kontakt

Jon Olav Bjergene
sekretariatssjef i Unio

mobil: 951 79 573
[email protected]
www.unio.no