Tema: Ytringsfridom i arbeidslivet – frie ytringar eller munnkorg?

I denne utgåva av Unio Perspektiv ser vi nærare på vilkåra for å ytre seg, særleg i arbeidslivet. Er ytringsfridomen solid forankra, eller ligg munnkorga på lur rundt om på arbeidsplassane?

Dei seinare åra har det vore ein heftig debatt om varsling og varslarar i arbeidslivet. Dette er ei sak Unio har engasjert seg sterkt i.

Les meir

Saker i denne utgaven:

Vaktbikkje for det frie ordet

Unio har engasjert seg sterkt for å styrke varslingsvernet. På same måte skal vi vere ei vaktbikkje for gode ytringsvilkår.

Ytringsfridom er ein udiskutabel rett – også for deg som arbeidstakar

Unio meiner at retten til å ytre seg må sikrast, ikkje berre i lovverket, men også i praksis.

Kalla inn på teppet for «høgreradikal propaganda» og for Facebook-post

Førsteamanuensis Øyvind Eikrem ytra seg i ei høgreradikal avis, og sjukepleiar Rigmor Ingebrigtsen blei kalla inn på teppet etter ein Facebook-post. Dette er to døme på saker der ytringsfridomen er sett på prøve.

– Offentlige ansatte bør ytre seg mer

– Det er gjennomgående at folk overholder lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver altfor mye. Det går på bekostning av ytringsfriheten, sier Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Biblioteket i ekkokamrenes tid

På overflaten kan det se ut til at sosiale medier er ytringsfrihetens nirvana. Men er virkelig sosiale medier en arena der alle konkurrerer om oppmerksomheten på like fot, spør Jannicke Røgler, leder av Bibliotekarforbundet.

Omdømme viktigare enn ytringsfridom

Omdømmet til arbeidsplassen og lojalitet til arbeidsgjevar gjer at arbeidstakarar legg lokk på sin fridom til å ytre seg. Spesielt gjeld dette i offentleg sektor. Det viser rapporten «Status for ytringsfriheten i Norge».

Podkast om ytringsfrihet i offentlig sektor

Offentlige ansatte har en rett og en plikt til å ytre seg, men gjør det sjelden. Og om de gjør det, får de ofte negative reaksjoner fra arbeidsgiver. Hvorfor, og hva kan vi gjøre med det? Deltakere: Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger og Unio-leder Ragnhild Lied. Programleder: Nora Sørensen