Unio Nav-konferansen 2024

Årets konferanse finner sted på Scandic St. Olavs plass 9.–11. januar 2024. Tema er fremtidens Nav.

Les MER
 
 

Unio Nav-konferansen 2024

Årets konferanse finner sted på Scandic St. Olavs plass 9.–11. januar 2024. Tema er fremtidens Nav.

Les MER

Program dag 1 – tirsdag 9. januar

12.00–13.00:

Lunsj

13.00–13.10:

Velkommen

Unios hovedtillitsvalgte

13.10–13.45:

Innledning

Unio-leder Ragnhild Lied

13.45–14.00:

Pause

14.00–14.45:

Direktøren har ordet

Arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte

14.45–15.00:

Pause

15.00–16.30:

Utvikling av organisasjonen

Økonomi- og styringsdirektør Marianne Fålun

19.00:

Middag

Program dag 2 – onsdag 10. januar

09.00–09.30:

Innledning

Unios hovedtillitsvalgte

09.30–12.00:

Arbeidsøkt

Hva betyr temaene under gårsdagens økt for oss? Tema ut fra enhet. Inndeling i grupper etter arbeidsoppgaver. Pauser ved behov.

12.00–13.00:

Lunsj

13.00–13.30:

Oppsummering fra før lunsj

13.30–14.30:

IT og kunstig intelligens i Nav

Heidrun Reisæter, Cathrine Pihl Lyngstad og Jon Vegard Sparre

14.30–14.50:

Pause

14.50–16.00:

IT og kunstig intelligens i Nav forts.

Heidrun Reisæter, Cathrine Pihl Lyngstad og Jon Vegard Sparre

19.00:

Middag

Program dag 3 – torsdag 11. januar

09.00–09.45:

Betydningen av teknologi og kontorløsninger for helse og psykososialt arbeidsmiljø

Jan Olav Christensen, seniorforsker STAMI

09.45–10.30:

Emosjonelle belastninger

Henrik Dahle, advokat og fagsjef i Unio

10.30–11.00:

Pause med utsjekk

11.00–12.00:

Empatisk kommunikasjon

Kjetil Fosse, Nav Kontaktsenter

12.00–12.15:

Pause

12.15–12.45:

Hovedvernombudet har ordet

Stein Arne Hammersland, hovedvernombud i Nav

12.45–13.00:

Oppsummering av dagene

13.00:

Lunsj