Tirsdag 6. desember, 09.00–09.30:

Nils Andreas Stensønes

Etter en lang og krevende karriere i Sjøforsvaret, mønstret viseadmiral Nils Andreas Stensønes på i Etterretningstjenesten i november 2020.

Som sjef for Etterretningstjenesten er Stensønes særlig opptatt av tjenestens rolle som støtte for demokratiet.

Han kommer til Unio-konferansen med budskap om at Etterretningstjenesten skal ligge i forkant og levere rettidig, pålitelig og relevant støtte til politiske beslutningsprosesser, og bidra til en best mulig opplyst debatt i offentligheten.

(Foto: NTB)

Tilbake til programmet