Mandag 5. desember, 16.45–17.15:

Steinar Holden

Steinar Holden er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hans viktigste arbeidsfelt er arbeidsmarkedsøkonomi og lønnsfastsettelse. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og har skrevet lærebøker for videregående skole og universitets- og høyskolenivå.

Han har blant annet ledet tre Holden-utvalg om lønnsdannelse, verdiskaping og norsk økonomi, Sysselsettingsutvalget og Kompetansebehovsutvalget (2017–2020).

Han leder Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser for perioden 2021–2023.

(Foto: Gro Lien Garbo / UiO)

Tilbake til programmet