Mandag 5. desember, 14.00–14.45:

Frode Longva

Frode Longva er avdelingsdirektør for forskningsavdelingen som omfatter gruppene Lokale løsninger, Klimapolitikk og Klimaøkonomi i CECERO.

Han har tidligere jobbet i ulike posisjoner ved Transportøkonomisk institutt fra 2002 til 2017. Først som forsker innen transportpolitikk og regulering 2002–2010, deretter som fungerende forskningsleder for fagfeltet kollektivtransport og transportpolitikk 2010–2013 og til slutt som avdelingsleder for avdeling Mobilitet og Organisering 2011–2017. Han har jobbet som avdelingsdirektør for den samfunnsvitenskapelige delen av CICERO siden 2017.

Longva er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og har bred kunnskap om ulike spørsmål knyttet til klima- og transportpolitikk.

(Foto: CICERO)

Tilbake til programmet