RAGNHILD LIED

Tirsdag 7. desember
12.45–13.10

Ragnhild Lied leder Unio, med sine 13 fagforbund. Det har hun gjort i seks år. Unios sjef kom til hovedorganisasjonen fra vervet som leder av Utdanningsforbundet.

Hun har fartstid i yrket som lærer i realfag og idrettsfag ved Stranda videregående skole og har også skrevet lærebok i kroppsøving.

Liedutvalget, ledet av Ragnhild Lied, ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet i september 2017. Utvalgets mandat var å vurdere styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring, og å komme med forslag til endringer i strukturen, organiseringen og fagsammensetningen i opplæringen. I desember 2019 overleverte utvalget utredningen Med rett til å mestre. Struktur og innhold i videregående opplæring (NOU 2019: 25).

Hun har også hatt en rekke verv.

tilbake til programmet