KJERSTI HAUGLAND

Tirsdag 7. desember
14.40–15.00

Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra NHH og Universitat Pompeu Fabra, og har mange års jobberfaring fra Norges Bank.

Sammen med teamet sitt følger hun også internasjonal økonomi tett, for å kunne si noe om hvilken vei finansmarkedene kan ta framover og hvilke risikofaktorer man må være oppmerksomme på.

Haugland bidrar inn til samfunnsdebatten, gjennom analyser til publikum og gjennom media. Temaene kan spenne fra politikernes bruk av oljepenger til riktig mandat for sentralbankene, rentesettingen og strømprisutviklingen.

tilbake til programmet