KARL OVE “KALLE” MOENE

Tirsdag 7. desember
14.20–14.40

Økonomen Karl Ove «Kalle» Moene er internasjonalt anerkjent for sin forskning og har mottatt en rekke priser, blant annet Forskningsrådets formidlingspris for levende, kreativ og nyskapende kommunikasjon til allmennheten om forskningen sin. Moene står bak et av Norges sentre for fremragende forskning. ESOP-prosjektet analyserer sammenhengene mellom sosial organisering, økonomisk utvikling og fordeling av velstand. Likhet og ulikhet er temaer spaltisten og den etterspurte foredragsholderen gjerne snakker seg varm om, og prøver å se gjennom brillene til dem som har minst.

I koronaåret 2020 foreslo han utbetalinger til borgerne for å utjevne inntektsbortfall, og ekstra skatt for de velstående. En feiloppfatning han virkelig vil til livs, er oppfatningen om at offentlig sektor bare forbruker det som skapes i private virksomheter. Utallige ganger har han gjentatt at næringslivet er like avhengig av en velfungerende velferdsstat som staten er av næringslivet. Moene mener koronakrisen har flombelyst urettferdige forskjeller mellom ulike yrkesgrupper. Professoren står ikke på en smittetrygg balkong og klapper for dårlig betalte helsearbeidere – han vil gi dem mye bedre betalt.  

tilbake til programmet