ÅSMUND ARUP SEIP

Tirsdag 7. desember
16.30–17.30

Åsmund Arup Seip er seniorforsker ved Forskningsstiftelsen Fafo og dr. philos. i historie fra Universitetet i Oslo. Historikeren er ekspert på fagbevegelsen. Han blant annet skrevet om lærerprofesjonen og har forsket på arbeidstid, arbeidsorganisering og andre tariffspørsmål. Seip har skrevet om utviklingen av et forhandlingssystem i staten, streiker, bruk av tvungen lønnsnemnd, og Arbeidsretten gjennom 100 år. Dessuten kommenterer han utviklingen i arbeidslivet i mediene.

Nå i høst har Seip skrevet rapporten om Unio og medbestemmelse i 20 år. Den gir et godt innblikk i noen av forutsetningene for den nye hovedorganisasjonen, som ble Unio. Hva er fellesskapet, utover forbundene i Unio og hva er tilleggsverdien av konstruksjonen Unio? spør Åsmund Arup Seip. Og får vi vite om potensialet tatt ut?

Etter Seips korte innledning, blir det gjensyn med organisasjonsbyggerne, i samtale med Seip og moderert av Sofie Høgestøl.

tilbake til programmet