ÅDNE CAPPELEN

Tirsdag 7. desember
14.00–14.20

Det er 1 061 menn som har Ådne som første fornavn i Norge, og en av dem er en viktig brikke i den norske modellen.

Ådne Cappelen er mangeårig forsker i Statistisk sentralbyrå og leder av TBU, Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

TBU er en av møteplassene som smører samfunnsmaskineriet. Der diskuterer partene i lønnsoppgjørene hvordan lønnsutviklingen har vært, men også sysselsettings- og konkurransemessige utfordringer. Ådne Cappelen har bidratt sterkt til at de får en omforent forståelse og et felles utgangspunkt, før de barker i vei med krav og tilbud i lønnsforhandlingene. Det reduserer konfliktnivået og sparer bedriftene for mange tapte arbeidsdager.

Nå kommer han til Unio-konferansen for å snakke om Frontfaget. Er det en norm eller en tvangstrøye?

tilbake til programmet