TOM ARNE TRIPPESTAD

Tirsdag 3. desember
10.00–10.30

Tom Arne Trippestad er professor ved Høgskulen på Vestlandet (Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag).

Et politikerløft er det som må til nå, ikke flere reformer av politi, skattekontor eller fylker, mener han.

– I lang, lang tid vil det være umulig å få hentet ut gevinster av reformene, fordi det reformeres for hurtig og fordi reformene er for store, uttalte han på Unios utdanningskonferanse i mars 2019.

I sitt foredrag kritiserte han fokuset på mål- og resultatstyring og politikernes tro på at man kan styre framtiden med visjoner, som han mener ikke er noe annet enn spekulasjoner om framtiden.

tilbake til programmet